Wróć do artystów
Janusz Musiał jest absolwentem Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Wydziału Fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2005 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 2006 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach [fotografia, film, wideo, multimedia].

W swoich pracach podejmuje próby refleksji nad środowiskiem naturalnym, technokulturą, czasem, przestrzenią, prędkością, światłem, dotykiem, wizerunkiem, pamięcią.

Poddaje analizie medium fotografii oraz media monitorowej reprezentacji. Jego twórczość powstaje na polach granicznych - obrzeżach fotografii. Sięga do jej źródła jako medium reprezentującego świat realny i korzystając z jej intermedialnych powiązań oraz możliwości, przetwarza ją przez uniwersum własnej wrażliwości, kreuje obrazy – przekazy, które są wizualizacją autorskiej wyobraźni.

W sposobie i technikach kreowania obrazów najczęściej odwołuje się do fotografii bezkamerowej, kontaktowej, otworkowej, rejestracji w dłuższych interwałach czasu oraz technologii cyfrowych.

Tworzy cykle fotograficzne, instalacje oraz prezentacje multimedialne i krótkie formy filmowe. Jest autorem tekstów i recenzji poświęconych fotografii oraz nowym mediom.

Kurator wystaw tematycznych i cyklu filmów dokumentalnych. Redaktor portalu internetowego www.zpaf.katowice.pl

O swoich pracach Janusz Musiał pisze: „Moja fotografia nie próbuje wiernie naśladować rzeczywistości. Poddaje interpretacji oraz transformacji świat obiektywnie istniejący oraz samo medium. Jest nasycona osobistą wizją i postrzeganiem świata na swój sposób”.
MUSIAŁ Janusz nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących