Wróć do artystów
FOGLER Janusz

FOGLER Janusz

(ur. 1950)
Dodaj do listy życzeń
(1)

Profesor ASP Janusz Fogler przez niemalże całe zawodowe życie fotografuje i wydaje książki. Od 10 lat równie często wykłada na uczelniach artystycznych Warszawy i Łodzi. Dużo też podróżuje po świecie. Brał udział w wielu wystawach i konkursach. W 1987 roku został wybrany do wyłonionej przez Amerykanów i Rosjan grupy 100 najlepszych fotoreporterów świata. Publikował swoje prace w USA, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Jest autorem dziesięciu książek, blisko sto zilustrował własnymi zdjęciami – w tym prace m.in.: Ryszarda Kapuścińskiego, Olgierda Budrewicza, Edwarda Karłowicza, Zbigniewa Brzezińskiego czy Ryszarda Badowskiego. Co najmniej dwa albumy – wydane przez PWN Tajemnice Bajkału oraz Odległa Rosja – to zdaniem krytyki pozycje wybitne. Pierwsza z nich w 2000 roku otrzymała Nagrodę Literacką i wyróżnienie za zdjęcia, druga zaś została laureatką kilku nagród, w tym Nagrody Wydawców oraz otrzymała tytuł Najpiękniejsza Książka Roku (2001).
Zdjęcia Foglera są formą bardzo osobistej, samodzielnej wypowiedzi. Działa on bardzo świadomie – nie odczuwa się charakterystycznej dla tzw. fotografii dziennikarskiej roli przypadku i skutków faktu, że fotografujący znalazł się w jakiejś sytuacji z powodu szczególnego zbiegu okoliczności. Ta cecha gwarantuje – zdaniem profesora Zbigniewa Łagockiego – umiejętność przekazywania swoich doświadczeń innym, co jest szczególnie cenne w działalności pedagogicznej. Z kolei zdaniem Janusza Kapusty, Fogler w trudnej dziedzinie fotografii odnalazł zadziwiająco własny sposób ujawniania złożoności świata i bogactwa zachowań człowieka. Obrazy, które jako rezultat jego podróży powstają są nie tylko ważnym dokumentem czasu i przestrzeni, ale często ten dokument przekraczają i stają się znaczącą metaforą czy symbolem rzeczywistości.
Z inicjatywy Janusza Foglera wydane zostały albumy fotograficzne prac m.in. Ryszarda Horowitza, Bogdana Dziworskiego, Wojciecha Prażmowskiego, Zbigniewa Łagockiego, Adama Bujaka, Tomasza Kiznego, Krzysztofa Gierałtowskiego, Tomasza Tomaszewskiego czy Waldemara Jamy oraz monografie tej miary artystów co Teresa Pągowska, Wisława Szymborska, Andrzej Wajda, Janusz Kapusta, Kazimierz Kutz, Wojciech Fangor, Andrzej Dudziński czy Adam Myjak.
Od 1993 roku Fogler przewodniczy Sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, był prezesem Związku Polskich Artystów Fotografików (2002-2005) oraz Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1996-2005). W 2002 roku współtworzył Wyższą Szkołę Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie, w której był kanclerzem i wykładowcą. W czerwcu 2006 roku uzyskał stopień doktora sztuki na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, gdzie od września 2006 roku jest wykładowcą w Instytucie Sztuka Mediów. Od października 2007 roku wykłada też na Wydziale Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii w AHE w Łodzi. W maju 2009 roku Rada Wydziału Grafiki ASP w Warszawie zdecydowała o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego. Od czerwca 2009 jest dziekanem Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie a od grudnia prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

FOGLER Janusz nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących