Wróć do artystów
TJ

TUTAJ Jan

(ur. 1969)
Dodaj do listy życzeń
(0)

Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, rysunkiem i fotografią. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku akademickim 1993/94 staż studyjny na Akademie der Bildende Künste w Norymberdze. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału. Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby krakowskiej ASP oraz pełni funkcję dziekana.
Brał udział w wielu ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, zrealizował m.in. pomnik Jana Matejki w Krakowie, pomnik Filipa de Girard’a w Żyrardowie, pomnik „Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę” w Sanoku. Prace prezentowane były na wystawach indywidualnych, m. in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, BWA w Bydgoszczy, BWA w Rzeszowie, Muzeum Północnomazowieckim w Łomży, Pałacu Sztuki w Krakowie. Uczestniczył w ponad siedemdziesięciu wystawach i pokazach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Szwecji, Niemczech, Portugalii, USA, Szwajcarii, Japonii, Finlandii, Włoszech.
Dzieła Jana Tutaja balansują na granicy pomiędzy tradycyjną rzeźbą a obiektem. Artysta sięga po różne techniki, tworzy z drewna, metalu, betonu, szkła, papieru oraz elementów gotowych. Jego rzeźby mają zwykle geometryzującą, często oszczędną formę o symbolicznej wymowie.
"U podstaw moich poszukiwań artystycznych leży przeświadczenie o złożoności pojmowania przestrzeni odczuwanej i wyobrażonej, rzeczywistości odbieranej sensorycznie a zarazem doświadczanej, przetwarzanej i redefiniowanej językiem sztuki. To co dla rzeźbiarza wydaje się oczywiste i nieubłagane: trójwymiarowość, ciężar, materia, wielowektorowość napięć, relacje mas itp., staje wobec warstwy subiektywnych kodów kulturowych, zjawisk zapośredniczanych poprzez płynność życia. Przestrzeń rzeźby w rozumieniu fizycznym, z jej wszystkimi przynależnymi cechami styka się z wyobrażonym i zawidzianym."
Jan Tutaj

TUTAJ Jan nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących