Wróć do artystów
SJ
Jacek Staszewski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie prowadzi Pracownię rysunku na Wydziale
Grafiki ASP w Warszawie oraz Pracownię malarstwa w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.
STASZEWSKI Jacek nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących