Wróć do artystów
R(
to niemiecki kolektyw artystyczny, który rozpoczął działalność w 1999 roku. Trzon grupy stanowią: Markus Bader, Benjamin Foerster-Baldenius, Andrea Hofmann, Jan Liesegang, Matthias Rick, Francesco Apuzzo i Axel Timm. Na stałe wspólpracują oni z Filią tworzoną przez Christofa Mayera i Martina Heberle. Artyści zajmują się szeroko pojętymi zagadnieniami współczesnej architektury i urbanistyki. Raumlaborberlin nie jest jednak biurem architektonicznym, ani tradycyjną firmą. Poprzez liczne interdyscyplinarne projekty zespołowe, grupa w sposób subwersyjny i krytyczny, bada strategie rewitalizacji przestrzeni miejskich, wykonuje nowatorskie projekty urbanistyczne i architektoniczne, tworzy instalacje typu environment, przeprowadza takze akcje i badania o charakterze laboratoryjno-teoretycznym. Członkowie kolektywu prowadzą wykłady i warsztaty w różnych częściach świata, współpracują z innymi grupami artystycznymi o podobnym profilu zainteresowań. Tworzą także publikacje: jedną z ciekawszych jest wydana w 2008 pozycja podsumowująca ich dzialania Acting in Public. Istotne zrealizowane przez Raumlaborberlin projekty i wystawy to min.: SYNTROPIA w berlińskiej Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (2007), Periferic 8 - Art as Gift / Arta ca dar na Periferic Biennial w rumuńskim Iaşi (2008), We are coming! w niezależnej organizacji zrzeszającej architektów i dizajnerów 0047 w Oslo (2008), a ostatnio, w 2009 roku Insiders - pratiques, usages, savoir-faire w Musée d\'art contemporain w Bordeaux.
RAUMLABOR (grupa) nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących