Wróć do artystów
Ukończone studia I stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (KSiKP), Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalność: multimedia w edukacji. Dyplom w Pracowni Fotografii pod kierunkiem ad Heleny Kardasz. Obecnie studia II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (KSiKP), Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalność: terapia w edukacji (2009).
WRONA Elżbieta nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących