Wróć do artystów
WE
W latach 1985-90 studiowała malarstwo w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowni prof. Andrzeja Kurzawskiego i w pracowni prof. Jacka Waltosia, w której przygotowała dyplom. W 2007 uzyskała doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu - promotor - prof. K. Rochecki Pracuje na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, witrażem – m.in. realizacje w kościele rzymsko-katolickim p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie.Była dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki RP i Fondazione
Giovanni Paolo II w Rzymie. Otrzymała kilka nagród i wyróżnień z dziedziny malarstwa m.in. pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Kościelnej w Poznaniu, i medal VI Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp.**
WASYŁYK Elżbieta nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących