Wróć do artystów
PE

ELŻBIETA PAZERA - absolwentka Akademii Ekonomicznej i Pedagogicznej (Instytut Plastyki) w Krakowie. Członek ZPAP.

Uprawia malarstwo sztalugowe, zajmuje się pracą z młodzieżą prowadząc zajęcia w Autorskiej Pracowni Plastycznej Tarnowskiego Centrum Kultury.

Malarstwo pejzażowe Elżbiety Pazery to świadoma synteza i upraszczanie, rzadka umiejętność, która jest wynikiem skromności i pokory wobec tego co w malarstwie o pejzażu można by przegadać. Pejzaże te znajdują swoje miejsce w kanonie sztuki współczesnej - ciągle jeszcze żywej potrzebie formy przedstawieniowej. Bowiem jest to twórczość o autonomicznym wydźwięku i osobistym działaniu.
PAZERA Elżbieta nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących