Wróć do artystów
CD

CIECHANOWSKA Danuta

(ur. 1965 r., Toruń)
Dodaj do listy życzeń
(0)
Urodziła się w 1965 roku w Toruniu. W 1990 uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni malarstwa prof. Janusza Kaczmarskiego. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i rysunku, zajmuje się teorią malarstwa. Od 1991 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1994 roku podejmuje pracę pedagogiczną, m.in. w latach 1999–2007 wykładała kompozycję z elementami teorii psychologii widzenia, malarstwo oraz historię sztuki współczesnej w Policealnym Studium Artystyczno-Zawodowym Towarzystwa Nowoczesnej Edukacji w Toruniu.

Prace Danuty Ciechanowskiej znajdują się w zbiorach: Muzeum Okręgowego w Toruniu, Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu, Galerii ChDK w Chojnicach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju, Holandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Kanadzie.

Wybrana bibliografia

Andrzej Churski, Dyplom na medal, dyplom za milion, „Nowości” 1991 (22.03.)

Ryszard Warta, Rysunek malarsko-filuterny, „Nowości” 1994 (30.08.)

Wiesława Wierzchowska, 2 Warsztaty Malarskie „Obraz i Metafora”, katalog wystawy, Galeria Wozownia w Toruniu, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Galeria A w Starogardzie Gdańskim, 1995

Grzegorz Janikowski, Jak kamienie, katalog wystawy Pozornie szkicowe i niedbałe, Galeria Tumult, Toruń 1997

Marian Stępak, Myśl, czyli przyczynek do dyskusji na temat edukacji artystycznej, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 10 (68)

Paulina Kuhn, Emocje i gesty, „Nowości” 1997 (23.09.)

Paulina Kuhn, Ślady prawzoru, „Nowości” 1998 (2.04.)

Anna Kroplewska-Gajewska, Głębokie lustro, katalog wystawy malarstwa i rysunku, BWA, Bydgoszcz 1998

Elżbieta Kantorek, Danuta Ciechanowska tworzy dzieła jednorodne w strukturze i barwie…, katalog wystawy malarstwa i rysunku, BWA, Bydgoszcz 1998

Tadeusz Marciniak, Danuta Ciechanowska maluje obrazy i tworzy rysunki…, katalog wystawy, BWA, Bydgoszcz 1998

Ewa Urbańska, Namalowane, zamalowane, ukryte – obrazy Danuty Ciechanowskiej, „Bydgoski Informator Kulturalny” 1999, nr 1 (291)

Bogna Derkowska-Kostkowska, Koncepcja w ekspresji, „Bydgoski Informator Kulturalny” 1999, nr 1 (291)

Dorota Rudnicka, Malarstwo Danuty Ciechanowskiej, „Promocje Pomorskie” 1999, nr 1 (73)

Jacek Werbanowski, Namalować ludzkie emocje i nastroje, „Życie Warszawy” 1999 (9.02.)

Ryszard Warta, Niepewność (W Dworze Artusa oglądać można wystawę Danuty
Ciechanowskiej), „Nowości” 1999 (29.04.)

Tadeusz Marciniak, Dwie wystawy w Toruniu, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 6 (88)

Sabina Waśko, Z Bachem w tle (Po wernisażu w Galerii Arsenał), „Gazeta Wyborcza” 2000 (13.11.)

Ryszard Warta, Teraz inaczej (W toruńskiej Galerii Arsenał), „Nowości” 2000 (21.11.)

Sonia Zengel, Rozmowy z Niewidzialnym, katalog wystawy, Galeria „Non fere”, Bydgoszcz 2001

Sonia Zengel, Wystawa malarstwa Danuty Ciechanowskiej z Torunia pt. „Rozmowy z Niewidzialnym”, „Bydgoski Informator Kulturalny” 2001, nr 9 (320) i nr 10 (321)

Ewa Urbańska, Płaszczyzna, przestrzeń, światło – malarstwo Danuty Ciechanowskiej w Galerii „Non fere”, maszynopis, 2001

Witold S. Kozak, Prace Danuty Ciechanowskiej, „Promocje Pomorskie” 2001, nr 10 (106)

Wojciech Kapelański, Artyści przypominają dzisiaj wyznawców wiary tracącej poparcie…, katalog wystawy Kresy, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Miejski Ośrodek Sztuki – Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 2002

Sabina Waśko, Wielkie malowanie, „Gazeta Wyborcza” 2002 (15.06.)

Anna Kroplewka-Gajewska, Auf der Suche nach Harmonie und Inhalt, katalog wystawy Kunst aus Thorn, Altes Rathaus, Göttingen 2003

Małgorzata Filarecka, Rysunek w malarstwie Danuty Ciechanowskiej jako konstrukcja filozoficzna jej obrazów, wydruk pracy magisterskiej napisanej w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego, 2003


Publikacje Danuty Ciechanowskiej

W "Kulturze" paryskiej o współczesnej sztuce polskiej (1947 - 1987), maszynopis pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pod kierunkiem dr Bogusława Mansfelda, 1990

Hymn na cześć osobowości, "Zachęta" (wydawnictwo Galerii Zachęta) 1990 (07.-08.)

Uczniowie Janusza Kaczmarskiego (Moje artystyczne „credo“), "Projekt" 1991, nr 4 (199)

Interesuje mnie ćwiczenie wyobraźni…, katalog wystawy Rysunek malarski, Galeria Wozownia, Toruń 1994

Autobiografia wrażliwości malarskiej, "Przegląd Artystyczno-Literacki" 1998, nr 1-2 (71-72)

Ten schemat kompozycyjny nie jest sztywny…, katalog wystawy Widno-kres, Kościół Św. Barbary w Grębocinie, Galeria S w Toruniu, 1998

Analogon/rysunek, karta katalogowa wystawy Analogon, Galeria "Na Piętrze", Toruń 1998

Sztuka rodzi się gdzieś, poza intelektem, świadomością…, katalog wystawy malarstwa i rysunku, BWA, Bydgoszcz 1998

Boskie milczenie i polifonia myśli, katalog wystawy Poczucie Sacrum, Muzeum Okręgowe Ratusz Staromiejski w Toruniu, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, 1999

Obserwacja. Ekwiwalent zmysłowy., katalog wystawy Światło i przedmiot, Galeria Arsenał, Toruń 2000

Interwencja obrazu, katalog wystawy Upadek - miarą siły, Muzeum Etnograficzne, Toruń 2001

Obrazy wypełnione „światłem“…, katalog wystawy Światło i przedmiot, ChDK, Chojnice 2001

Potrzeba kreacji, "Toruński Przegląd Oświatowy 45 Minut" 2002, nr 2 (28)

Dzieło z definicji jest subiektywne…, katalog wystawy Kresy, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Miejski Ośrodek Sztuki - Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 2002

Kresy, „Toruńskie Vademecum Kultury“ 2002, nr 6

www.csw.torun.pl/art-baza/artysci/danuta-ciechanowska
CIECHANOWSKA Danuta nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących