Wróć do artystów
FC
Absolwent PWSSP we Wrocławiu (1977 r.), Wydział Projektowania Plastycznego. Praca dyplomowa "Sygnalizacja i informacja wizualna w kopalniach węgla kamiennego", pod kierunkiem prof. Krzysztofa Meisnera, zawierała projekt systemu znaków działających na trakcji podziemnej kolei oraz projekt sygnalizatora do wyświetlania tychże znaków oraz informacji tekstowej. Sygnalizator kopalniany otrzymał patent w Urzędzie Patentowym. Praca dyplomowa prezentowana była w warszawskiej ZACHĘCIE na wystawie DYPLOM\'77.

W działalności twórczej zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz i grafiką użytkową.
FIOŁEK Czesław nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących