Wróć do artystów
Jest fotografem, który podczas swych podróży po świecie utrwala przy pomocy fotografii bezobiektywowej różnorodne kulturowe krajobrazy. Przez ostatnich 14 lat fotografował Wietnam, Hawanę i obszar Apallachów na zachód od rzeki Hudson w południowo-wschodniej części stanu Nowy Jork. Każdy z jego cykli dokumentuje blaknącą w ludzkiej pamięci przemianę kulturową. Jego prace wystawiane były od Stanów Zjednoczonych przez Amerykę Łacińską po Europę, a także są częścią kolekcji w prestiżowych muzeach i prywatnych zbiorach, włączając w to Muzeum Sztuk Pięknych w Houston, Victoria i Albert Muzeum w Londynie, Brooklyńskie Muzeum Sztuki, George Eastman House w Rochester w stanie NY, Museo Nacional de Bella Artes w Buenos Aires oraz wiele innych. Otrzymał kilka stypendiów, m.in. od Seattle Arts Commission, firmy Polaroid i od Nowojorskiej Fundacji Wspierania Sztuki. W 2006 roku Umbrage Editions wydało jego książkę "Ghosts in the Landscape: Vietnam Revisited" ("Duchy w krajobrazie: powrót do Wietnamu").
BARBER Craig J. nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących