Wróć do artystów
RC
Ukończyła Policealne Studium Architektury w Warszawie, następnie studiowała architekturę na Politechnice Warszawskiej. W 1986 roku uzyskała uprawnienia artysty plastyka w dziedzinie malarstwa Ministerstwa Kultury i Sztuki i to właśnie malarstwo, a nie architektura stało się jej pasją. Celina Litke stosuje różne techniki: olej, pastel, akryl. Ponadto, jak pisze Lech Marian Orliński: ”Artystka prezentuje szeroki wachlarz tematyczny. Pejzaż, martwa natura, sceny rodzajowe, portret oddają tak charakterystyczną osobowość Celiny. Prace jej – to wspaniałe barwne wrażenie. Człowiek jest tu mniej lub bardziej kolorową plamą w zgodnym zespole tonów. Plama czy kompleks plam najróżnorodniejszych ma swoją treść wewnętrzną, swoje życie indywidualne. Jest cząstką duszy pewnej wielkości. Wszystko jest przeprowadzone harmonijnie i konsekwentnie w stosunku do przestrzeni. Prace artystki są odzwierciedleniem natchnienia i nastroju chwili. Zawsze wzorowy rysunek, dobre ujęcie kształtów, doskonała harmonia tonów (…)”. Takie właśnie są jej pejzaże, ukazujące piękno przeważnie polskiego krajobrazu o różnych porach roku; na niektórych z nich dostrzec można pałace, kościoły, wsie, tematem innych są urokliwe nadmorskie miasteczka, niewielkie porty i zacumowane w nich łodzie.
REISS-LITKE Celina nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących