Wróć do artystów
Urbanista, rocznik 1961 , po dyplomie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (1989) pracownik Biura Planowania Przestrzennego w Katowicach, kierownik Pracowni BPP w Bytomiu oraz Pracowni Rozwoju Miasta, prezes Agencji Inicjatyw Lokalnych SA w Bytomiu, obecnie kieruje Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich O/Katowice; specjalizuje się w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych,
kształtowaniu krajobrazu post-industrialnego i rewitalizacji; autor szeregu planów i studiów zagospodarowania przestrzennego
związanych z terenami poprzemysłowymi; lider zespołów autorskich tworzących nowatorskie programy aktywizacji gospodarczej,
funkcjonalnej i kulturowej terenów poprzemysłowych, w swojej pracy intensywnie wykorzystuje fotografię, dokumentując przemiany
przestrzenne Śląska, zaangażowany w sprawy zachowania tożsamości kulturowej regionu , wspina się sportowo od 25 lat.
HAJDA Bogusław nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących