Wróć do artystów
TA

TAJBER Artur

(ur. 1953 r.)
Dodaj do listy życzeń
(2)
Uodził się w 1953 r ., jest jednym z najważniejszych twórców polskiego performance. Absolwent Wrocławskiej PWSSP oraz Krakowskiej ASP; od połowy lat siedemdziesiątych aktywny jako performer; autor prac typu site i social specific (do miejsca i kontekstu społecznego). Uczestniczył w ponad 150 wystaw zbiorowych i indywidualnych pokazów performance w kraju i zagranicą. Jest autorem książek artystycznych, manifestów oraz akcji artystycznych w miejscach publicznych. Zajmuje się fotografią, rysunkiem ołówkowym oraz technikami cyfrowymi. Zainteresowania artysty kierują się również w sferę rejestracji obrazu i dźwięku, ich retransmisji oraz badań możliwości widma świetlnego i elektryczności. Począwszy od lat osiemdziesiątych jednym z atrybutów performence Tajbera jest telewizor. Stopniowo twórca włączał w swoje działania zaawansowane technologie cyfrowe, realizacje wideo oraz układy interaktywne
TAJBER Artur nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących