Wróć do artystów
GA
Urodzony 12 czerwca 1937 r. w Łętowni. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem z 1959 roku. Rzeźbiarz. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1964 roku profesor PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Wystawy indywidualne: 1988 - Zakopane — 1980 - Nowy Sącz — 1981 - Kraków — 1991 - Warszawa — 1996 - Dusseldorf, Niemcy. Brał udział w wielu wystawach ogólnopolskich i środowiskowych zdobywając nagrody, medale i wyróżnienia. Prezentował swoje rzeźby na wystawach zagranicznych w Finlandii, Francji, RFN i Słowacji.

*Nagrody i wyróżnienia.*