Wróć do artystów
Urodzona we Lwowie, w Krakowie w 1956 r. ukończyła z wyróżnieniem Liceum Sztuk Plastycznych. Studiowała rzeźbę w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom na wydziale rzeźby uzyskała u prof. J. Bandury w 1962 r., a absolutorium na Wydziale Malarstwa Monumentalnego u prof. W. Taranczewskiego w roku 1961. Trzynaście lat artystka poświęciła pracy pedagogicznej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, kształcąc przyszłych twórców. W 1962 roku uzyskała nagrodę zagraniczną za prace rzeźbiarskie. W tym okresie uczestniczyła w wielu sympozjach rzeźbiarskich polskich i zagranicznych oraz jako Komisarz Artystów Polskich w latach 1985-98 w pracach Międzynarodowego Jury konkursów organizowanych przez Centro Dantesco we Włoszech. Pełniła również funkcję Rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie rzeźby współczesnej. Artystka jest autorką wielu rzeźb plenerowych, pomników, jak np. pomnika poświęconego Włoskiemu Ruchowi Oporu "Victoria" w Mediolanie, rzeźb ołtarzowych Drogi Krzyżowej w kościele XX Salwatorianów w Krakowie, polichromii i witraży, monumentalnych kompozycji w brązie na fasadzie kościołów w Stalowej Woli i dla Szpitala Górniczego w Sosnowcu, tablic pamiątkowych poświęconych Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Do ostatnich jej prac należą relikwiarze: do Bazyliki w Rawennie z lat 1998-2000 oraz do Katedry Lwowskiej, gdzie spoczęły relikwie wyniesionego na ołtarze w czerwcu br. przez papieża Jana Pawła II ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
PRAXMAYER Anna nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących