Wróć do artystów
LA
Studiowała w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Profilem wybranym była konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej. Studia zakończyła pracą dyplomową wykonaną w 1997 r. pod kierunkiem adiunkt Aleksandry Krupskiej w Katedrze Techniki i Technologii Malarstwa Sztalugowego, za który otrzymała wyróżnienie i nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W tym samym roku podjęła pracę w Pracowni Konserwacji Malarstwa Sztalugowego. Czynnie uczestniczy w różnego typu programach i realizacjach podejmowanych przez Pracownię. W roku 2005 - 06 poprowadziła program badawczy oraz prace konserwatorskie obrazów Józefa Pankiewicza na wystawę monograficzną „Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin” w MNW. Czynnie uprawia malarstwo pejzażowe. W latach 1990- 92 wzięła udział w pięciu wystawach malarskich zorganizowanych przez młodych artystów. W 1995 r. miała pierwszą wystawę samodzielną.
LEWANDOWSKA Anna nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących