Wróć do artystów
Ukończył Państwową Szkołę Zawodową w Głogowie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Grafika o specjalizacji Projektowanie Graficzne. Część praktyczną dyplomu licencjackiego wykonał w pracowni dr hab. Przemysława Tyszkiewicza w technice akwaforty. W latach 2010-2013 studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (studia uzupełniające, magisterskie).
KOPIEC Adam nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących