Wróć do artystów
Powstanie grupy „ A.S.” związane jest z okresem studiów jej członków w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1975 roku w którym grupa się ukonstytuowała, do 1978 roku Piotr Chodorowicz, Aleksander Grzybek, Karol Karwowski, Zenon Kruszewski, Maksymilian Starzec, Jacek Wolski i Ireneusz Wydrzyński prezentowali swoje prace malarskie, rysunkowe oraz happeningi w wielu galeriach na terenie Lublina ale i poza nim, a nawet we Francji.
W dorobku wystawienniczym warto zwrócić uwagę na kilka znaczących miejsc ich prezentacji, takich jak: Galeria Teatru Studio w Warszawie, Biuro Wystaw Artystycznych w Toruniu, Galeria Biała w Lublinie czy udział w sympozjach plastycznych: „ Lubelskie Spotkania Plastyczne”-76 i „ Pruszków 77/78”. Swoją dużą aktywność na przestrzeni kilku lat w Lublinie, grupa zawdzięcza Zenonowi Kruszewskiemu, który był osobowością zarażającą swoją energią i buntowniczym stosunkiem do panujących wówczas konwencji artystycznych. Bardzo dużą pomoc i wsparcie członkowie grupy otrzymali od jej nieformalnego opiekuna Mariana Bogusza, znanego polskiego malarza, prowadzącego pracownie malarstwa, w której większość jej członków studiowała. To dzięki niemu już w okresie studiów grupa „A.S” miała możliwość kontaktów ze środowiskiem artystycznym swojego „opiekuna”, oraz możliwość wspólnej pracy.

Głównym obszarem działalności poszczególnych uczestników grupy było malarstwo. Realizowane postawy twórcze stanowiły szerokie spektrum przedstawieniowe nie dające ująć w ramy programowe. Jedynie w przypadku happeningów, jak pisze Andrzej Ekwiński we wstępie do katalogu wystawy w Galerii Studio, „...podejmowane akcje są niekiedy krytyką istniejących schematów i modeli życia. Są propozycjami, które często korzystają z elementów rytuału, z elementów ludycznych, naruszają porządek „przestrzeni emocjonalnych”...”, i na tym obszarze można mówić o wspólnocie postawy ideowej realizowanej w działaniu.
Wspólne studiowanie i zamieszkiwanie członków grupy w Lublinie sprzyjało w jej rozwoju. Po tym okresie niektórzy jak Piotr Chodorowicz kontynuował studia w Krakowie na tamtejszej Akademii Sztuk Pieknych a Ireneusz Wydrzyński we Wrocławiu w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Niektórzy jeszcze po skończeniu studiów pozostali w Lublinie, gdzie próbowali dalej prowadzić działalność artystyczną mimo trudności w zdobyciu środków które by to umożliwiały. Od tego momentu działalność artystyczna jej członków potoczyła się indywidualnymi ścieżkami.

Od lat osiemdziesiątych wspólnie nie prezentowali efektów swojej pracy. Obecnie Zenon Kruszewski mieszka w Stanach Zjednoczonych, choć ma zamiar wrócić do Polski i osiąść w Łomży po ponad dwudziestoletnim pobycie za oceanem. Jacek Wolski przebywa w Kanadzie i z relacji przyjaciół wynika, że prowadzi aktywną działalność artystyczną w tamtejszym środowisku artystycznym. W przypadku Piotra Chodorowicza wiadomości o nim są szczątkowe, po skończeniu rzeźby na Akademii w Krakowie , gdzie zrealizował bardzo ciekawy dyplom, który był prezentowany w polskich czasopismach artystycznych, po kilkukrotnych pobytach w Stanach Zjednoczonych, obecnie pracuje w swojej pracowni rzeźbiarskiej gdzieś w okolicach Nowego Targu. Aleksander Grzybek po studiach wrócił w swoje rodzinne strony do Białegostoku, uczy przedmiotów plastycznych w szkole średniej i zajmuje się malarstwem, które wystawia między innymi w galerii w Białymstoku gdzie właścicielką jest jego żona Elżbieta. Maksymilian Starzec po krótkim pobycie też w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawarł związek małżeński z Jadwigą koleżanką z Kolbuszowej razem wrócili w rodzinne strony. Tam Max tworzy swoje obrazy i pielęgnuje swoją rodzinę, trójkę dzieci, żonę i teściową. W pięknym drewnianym rodzinnym domu Jadzi stworzyli oazę spokoju i harmonii którą można rzadko spotkać. Max aktywnie działa też na rzecz lokalnej społeczności i środowiska artystycznego. Od lat organizuje plenery malarskie odbywające się corocznie w Kolbuszowej, jest też twórcą miejscowej galerii malarstwa, utworzonej z podarowanych prac uczestników plenerów. Karol Karwowski od lat kontynuuje i rozwija swoje malarstwo oraz wraz z żoną Ewą prowadzą w Lublinie własną Szkołę Sztuki i Projektowania. Ireneusz Wydrzyński po skończeniu projektowania szkła we Wrocławiu, pracował jako projektant w Lubelskich Hutach Szkła. Od 1986 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym, którego jest też absolwentem. W swojej pracowni w Lubartowie pracuje w szkle, realizując małe formy rzeźbiarskie i prace o charakterze użytkowym.

To krótkie wspomnienie grupy „A.S.” powstało w związku z ich wspólną wystawą po wielu latach, która zostanie otwarta w Nowym Jorku 24 lipca 2009 roku. Pomysłodawcą, organizatorem i niestrudzonym kuratorem dbającym o doprowadzenie tego projektu do skutku, jest Janusz Skowron, także aktywny malarz i przyjaciel grupy.  /Ireneusz Wydrzyński/
Grupa A.S. nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących