Wróć do artystów
G4
Poznańska Grupa Artystyczna 4ARP+1 powstała w 1991 roku, przeprowadziła liczne działania artystyczne o charakterze parateatralnym, happening, performance w okresie swojej działalności w latach 1991-1999.

idea naczelna ( program /hasło ) Grupy: "między biletem tramwajowym, a torbą z zakupami"

Grupa 4ARP+1 oficjalnie zakończyła swoją działalność w 2001 roku, powodem było: zmiany życiowe członków Grupy (rozjazd po świecie), brak spójności ideowej i porozumienia; jak również wygasło zapotrzebowanie społeczne po 1999 roku, nastapił naturalny nowy rozdział i rozwój w SZTUCE.

załozycielami 4ARP+1 byli:

Monika Burchardt (obecnie Nowa Zelandia)
Ewa Szydłowska
Dariusz Wojciechowski
Andrzej Żurek
+
Leszek Bolewski (chemik).

Gościnnie (i wielokrotnie) w przeprowadzonych akcjach artystycznych wzięli udział artysci:

Cezary Hładki, Teresa Piatczyc, Anna Gabryjelska, Iwona Gett ( przyłączyła do Grupy w 1994r.).....i wielu innych gości! ( w imieniu Grupy przepraszam, że nie zostali wymienieni )
Grupa 4 ARP+1 nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących