Gustowska, Marcolla- Zbliżenie / Zoom


28.09.2023 - 01.12.2023

Zoom, podstawowa funkcja aparatu fotograficznego służąca do powiększania widzianego obiektu, jego optycznego zbliżania, łączy tematycznie oraz symbolicznie dwie artystki. Izabella Gustowska i Jolanta Marcolla reprezentują nurt sztuki mediów, który był głosem artystek i artystów neoawangardy lat 70. Za ich sprawą film i fotografia zaczęły być postrzegane poprzez pryzmat sztuki współczesnej wychodząc z sal kinowych i pracowni fotografików.

Ich twórczość wiąże się również z początkami wpływu feminizmu na sztukę. Artystki w 1985 roku, jako jedyne uczestniczki z Polski brały udział w jednej z ważniejszych feministycznych wystaw tamtej epoki Kunst mit Eigen-Sinn. Aktuelle Kunst von Frauen w Museum Moderner Kunst w Wiedniu.

Pomysł na wspólną wystawę Izabelli Gustowskeij i Jolanty Marcolli zrodził się z potrzeby przypomnienia wyjątkowości ich praktyk artystycznych, a także odwrócenia perspektywy i podjęcia dyskusji o artystkach aktywnie działających w swoich środowiskach i tworzących polską scenę artystyczną w tamtym okresie.

lokal_30
608 290 996

Wilcza 29a

00-372 Warszawa

28.09.2023 - 01.12.2023