Za stołem świata - Zdzisław Jurkiewicz


15.12.2019 - 01.02.2020

Wystawa "Za stołem świata" to prezentacja malarstwa, fotografii i tekstów Zdzisława Jurkiewicza (1931-2012), współtwórcy wrocławskiej awangardy. Wystawa oparta jest o prace pochodzące lat 60., 70. i 80., a jej celem jest przyjrzenie się jednej z głównych cech twórczości i osobowości artysty, jakim była umiejętność niezwykle uważnej  obserwacji świata, przy jednoczesnym zachwycie nim.

Jurkiewicz jest postrzegany często jako artysta konceptualny, którego prace cechuje „chłodne” scjentyczne podejście. Jest to jednak tylko jeden z aspektów jego działalności, która okazuje się wymykać definicjom i uogólnieniom. Tym, co powodowało Jurkiewiczem - artystą, była jednocześnie pasja poznawcza i urzeczenie wszechświatem. Podróżujący rzadko i niechętnie Jurkiewicz, sam o sobie mówił, że tworzy, „siedząc za stołem świata” – odnajdując wszystko to, co go inspirowało i fascynowało, w swoim niewielkim wrocławskim mieszkaniu pełniącym funkcję pracowni malarskiej, ogrodu botanicznego, obserwatorium astronomicznego, z którego mógł obserwować, jak można by przypuszczać, niemal każde dowolne miejsce na ziemi lub w kosmosie.
 

(materiały prasowe)
 

Fundacja Arton

Foksal 11

00-835 Warszawa

15.12.2019 - 01.02.2020

wernisaż

14.12.2019

19:00