Ȝ x Ƹ ekspresja-entropia-egzystencja


27.06.2020 - 27.08.2020

Sztuka to coś więcej niż forma wyrazu, czego dowiedziono niejednokrotnie.

Kolejną okazją będzie wystawa “Ȝ x Ƹ ekspresja-entropia-egzystencja”, którą Piotr Pasiewicz organizuje w swojej galerii ART HUB Rydzowa. Tym razem do współpracy zaprosił on Piotra Kotlickiego – innego łódzkiego artystę, a także wykładowcę tamtejszej Szkoły Filmowej. Mimo że już sama tematyka wystawy sugeruje odsłonięcie przed oglądającymi najdelikatniejszej części duszy, a więc – zdawać by się mogło – wymaga spójnego przekazu, dobór partnera jest kolejnym dowodem na odważne i nonkonformistyczne podejście Pasiewicza do sztuki jako żywego organizmu; jej funkcjonowania ponad podziałami i wyrażania istotnych poglądów oraz spójnych komunikatów mimo porozumiewania się odmiennymi językami.

Zarówno Piotr Pasiewicz, jak i Piotr Kotlicki nie są anonimowymi postaciami polskiego rynku sztuki. Obaj związani są z Łodzią i tamtejszym środowiskiem plastycznym; obaj są też absolwentami łódzkiego ASP – pierwszy otrzymał dyplom w pracowni u profesora Andrzeja M. Bartczaka, drugi u profesora Ryszarda Hungera. Patrząc na ich prace, można odnieść wrażenie, że reprezentują dwa odmienne światy. Każdy z nich odnosi się do innej konwencji malarskiej; posługuje się inną formą i stylistyką, a więc językiem twórczym.

Trudno jednak nie odczytać z ich prac wspólnego przesłania – podobnej wrażliwości, zainteresowania podobną tematyką. To właśnie ekspresja, entropia i egzystencja wybijają się z ram ich obrazów, co tylko podkreśla, jak dojrzałymi i ukształtowanymi artystami są obaj Panowie.

ART HUB Galeria
667 009 204

Rydzowa 10

91-312 Łódź

27.06.2020 - 27.08.2020