Wystawa prac Henryka Musiałowicza


29.11.2019 - 13.12.2019

W Galerii Beta16 otworzy się wystawa prac jednego z najwybitniejszych polskich artystów Henryka Musiałowicza (1914-2015). Twórcy niezwykle oryginalnego, który przez cały, długi okres działalności twórczej konsekwentnie, nie zważając na panujące w danym okresie mody oraz tendencje w sztuce, rozwijał swój indywidualny styl i sposób obrazowania.
W ramach ekspozycji zostanie przedstawionych ponad dwadzieścia obiektów powstałych w latach 1983-2011. W pierwszej kolejności będzie można zobaczyć obrazy pochodzące z dwóch ostatnich cykli realizowanych przez artystę – Rozmyślania i Sacrum. Pod względem formalnym, cechą charakterystyczną tych prac jest ich abstrakcyjność. Miejsce centralnie zarysowanych sylwetek ludzi lub zwierząt z wcześniejszych dzieł zajmują tym razem swobodnie umieszczone kreski, plamy oraz pionowe, poziome i ukośne linie, które przecinając się tworzą rozmaite znaki, często układając się w kształt krzyża.
Syntetyczne potraktowanie dotychczasowych motywów jest między innymi wynikiem duchowej, pogłębionej kontemplacji natury przez artystę. Bezpośredniego związku z przyrodą Henryk Musiałowicz doświadczał w szczególności od początku lat osiemdziesiątych, tworząc w swojej pracowni oraz domu w Cieńszy, czemu dał wyraz w jednym z wywiadów:
„Spojrzałem na ten świat, wokół nas, tu teraz w Cieńszy.
Całość wystawy uzupełnią kolaże artysty tworzone na papierze, które powstawały poprzez łączenie różnych technik malarskich, rozmaitych materiałów, często wzbogacanych o prywatne zdjęcia, rysunki oraz zapiski samego twórcy. Głównym kryterium przy wyborze tych prac była ich korespondencja i spójność formalna z prezentowanymi obrazami, oraz chęć pokazania obiektów, które nie były dotąd pokazywane szerszej publiczności.

(materiały prasowe)

Galeria Beta 16
+48 579 650 119

ul. Wilcza 18

Warszawa

29.11.2019 - 13.12.2019

wernisaż

29.11.2019

18:00