Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński – odnowiciel sztuki graficznej


05.12.2019 - 16.02.2020

Od 5 grudnia 2019 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie można oglądać ekspozycję Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej. To pierwsza tak obszerna wystawa dzieł Łopieńskiego, jednego z najważniejszych polskich grafików przełomu XIX i XX wieku.

Jesienią 1939 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zamierzało uhonorować wystawą jubileusz 50-lecia pracy twórczej Ignacego Łopieńskiego. Wojna pokrzyżowała jednak te plany. 80 lat później MNW przypomina dorobek artysty, prezentując ryciny i płyty graficzne jego autorstwa, rysunki studyjne, akwarele oraz medale z brązu.

Prace Łopieńskiego znajdujące się obecnie w MNW zostały wywiezione z Polski po upadku powstania warszawskiego w październiku 1944 roku. Trafiły do składnicy dzieł sztuki, mieszczącej się na zamku Fischhorn w pobliżu Salzburga. Większość zrabowanych i przetrzymywanych tam prac udało się sprowadzić do kraju już w 1946 roku. Jednak dopiero w roku 2014, za sprawą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, odzyskano pozostałe zrabowane dzieła Łopieńskiego. Fakt ten stał się impulsem do przygotowania obecnej ekspozycji, którą Muzeum pragnie spłacić historyczny dług.

(materiały prasowe)

Muzeum Narodowe w Warszawie
+48 22 621 10 31, +48 22 629 30 93

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

05.12.2019 - 16.02.2020

wernisaż

05.12.2019

00:00