Wystawa artNOBLE 2018


31.01.2020 - 01.03.2020

Konkurs artNoble dla najlepszego dyplomu z publicznych uczelni artystycznych organizowany jest przez Fundację Kultury i Sztuki artHOLDING od 2012 roku. Jest ona twórcą i organizatorem Edukacyjnego Festiwalu Sztuki artNoble, w ramach którego wręczana jest statuetka 1 - Art jako jedna z nagród w konkursie. Wydarzenie to tworzone jest  w partnerstwie z kuratorami z publicznych uczelni artystycznych w kategorii Plastyka. Z każdej Uczelni nominowana jest trójka najlepszych absolwentów,  a finalnie Jury składające się z 50 jurorów wybiera najlepsze trzy – dyplom główny i dwa wyróżnienia. W trakcie Festiwalu odbywa się Gala artNoble, debaty rektorskie, profesorskie, eksperckie oraz warsztaty i spotkania tematyczne. Konkurs wyodrębnił się w oddzielny festiwal z Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk. Nagroda w konkursie artNoble wręczana jest w postindustrialnych przestrzeniach Bielnika w mieście Żyrardowie, pomiędzy Łodzią, a Warszawą. Pomysłodawcą konkursu jest prof. nadzw. dr hab. Artur Krajewski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przewodniczącym kuratorów jest prof. nadzw. dr hab. Jan Tutaj z Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie, a koordynatorem Marta Ewa Olbryś z ramienia Fundacji.

Laureatem konkursu artNoble 2018 został, Mateusz Kokot (ur. 1992). Wyróżnienia przyznano Paulinie Żmudzie, (ur. 1993) oraz Magdalenie Sadłowskiej. w przeglądzie artNoble 2018, Żyrardów; Młode Wilki 18, Galeria TRAFO w Szczecinie.

(materiały prasowe)

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
048 383 60 77

ul. Kopernika 1

26-600 Radom

31.01.2020 - 01.03.2020

wernisaż

31.01.2020

18:00