Wystawa 13. Konkursu Gepperta


20.03.2020 - 17.05.2020

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk zachodzących obecnie w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców.

Do udziału w najnowszej edycji konkursu uczestników zgłosiło grono Ekspertów wywodzących się z ośrodków sztuki z całego kraju podczas Sympozjum, które odbyło się w październiku 2019 roku. Ich wybór to trzydziestu młodych malarzy. Spośród nich jury wyłoni grono laureatów i uhonoruje ich nagrodami.

Artyści: Yui Akiyama, Lena Achtelik, Marceli Adamczyk, Martyna Baranowicz, Paweł Baśnik, Kacper Będkowski, Aleksander Błaszkiewicz, Martyna Czech, Jagoda Dobecka, Róża Duda i Michał Soja, Marcin Janusz, Martyna Kielesińska, Anna Kołacka, Vojtech Kovarik, Mikołaj Kowalski, Edyta Kowalewska, Alicja Kubicka, Agnieszka Kucharska, Maciej Kusy, Jan Możdżyński, Maciej Nowacki, Małgorzata Pawlak, Zofia Pałucha, Mateusz Piestrak, Krzysztof Piętka, Kinga Popiela, Szymon Popielec, Maryna Sakowska, Mikołaj Szpaczyński, Katarzyna Szymkiewicz.


kuratorki: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Anna Kołodziejczyk

współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Galeria BWA Wrocław Główny

ul. Piłsudskiego 105

50-085 Wrocław

20.03.2020 - 17.05.2020

Patronat medialny