Wyrzeźbiony Wrocław


29.10.2019 - 02.02.2020

Pierwsza w historii sztuki i muzealnictwa monograficzna prezentacja wrocławskiej rzeźby 1. poł. XX wieku – najmniej rozpoznanego zjawiska w sztuce Wrocławia. Pokazanych zostanie ponad 100 dzieł wykonanych przez blisko 30 znakomitych rzeźbiarzy.

 

Na wystawie będzie można zapoznać się z całym spektrum tematycznym ówczesnej twórczości rzeźbiarskiej – poczynając od aktu, poprzez portret, animalistykę, na tema- tyce alegorycznej, rodzajowej, mitologicznej oraz historycznej kończąc.

 

Wśród artystów, których prace zagoszczą w salach wystaw czasowych Muzeum Naro- dowego we Wrocławiu, znajdą się zarówno ci, których indywidualna i oryginalna styli- styka jest już znana (np. Christian Behrens, Theodor von Gosen, Jaroslav Vonka, Mar- gerethe Moll), jak i ci, którzy w dalszym ciągu oczekują na odkrycie i docenienie (m.in. Paul Schulz, Johannes Kiunka czy Dorothea von Philipsborn).

 

Kuratorka: Barbara Andruszkiewicz

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
71 343 88 30, 372 51 50;1;3;6

Pl. Powstańców Warszawy 5

50-153 Wrocław

29.10.2019 - 02.02.2020