Wykładowcy ISP


29.09.2023 - 10.10.2023

Instytut Sztuk Projektowych jest częścią Wydziału Nauk Technicznych i Sztuk Projektowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, a w jego skład wchodzą dwa kierunki - Architektura Wnętrz i Projektowanie Graficzne. Architektura Wnętrz powstała w 2007 roku i była pierwszym kierunkiem artystycznym na przemyskiej Uczelni. Studenci kończą tu swoją edukację po siedmiu semestrach z tytułem licencjata. Specjalnościami dyplomowymi są: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz oraz projektowanie wystaw. W roku 2013 powstał drugi kierunek artystyczny, czyli Projektowanie Graficzne. Tam studenci kończą naukę po sześciu semestrach, jako licencjaci. Dyplomy realizowane są w zakresie edytorstwa i grafiki książki lub grafiki 3D, jest też możliwość realizacji aneksu dyplomowego z zakresu filmu animowanego, a absolwenci mogą kontynuować swoją edukację na II stopniu Projektowania Graficznego i po czterech semestrach uzyskać tytuł magistra. Dyplomy realizujemy z zakresu filmu animowanego, animacji 3D, graficznego opracowania książki i plakatu.

W Instytucie Sztuk Projektowych studenci mogą zdobyć wiedzę z zakresu obsługi programów graficznych (edycji grafiki wektorowej i rastrowej, animacji poklatkowej i animacji 3D, projektowania 2D i 3D, projektowania stron internetowych, realizacji fotografii i filmu oraz projektowania gier). Obok kierunków artystycznych i projektowych, oferta edukacyjna obejmuje również wiedzę z zakresu historii sztuki i aktualnych trendów w projektowaniu. Instytut dysponuje świetnie wyposażonym zapleczem dydaktycznym, są to nowoczesne pracownie oraz przestrzeń wystawiennicza i relaksacyjna dla studentów zlokalizowane na dwóch poziomach Kolegium Technicznego. Znajdują się tu pracownie malarstwa i rysunku, grafiki warsztatowej, grafiki projektowej i architektury wnętrz oraz fotografii i animacji, a także pracownie komputerowe.

Kształcenie w ISP koncentruje się przede wszystkim na przedmiotach projektowych i ma charakter praktyczny. Studenci odbywają praktyki w różnych instytucjach naszego miasta i regionu, dzięki temu szybko zdobywają doświadczenie oraz mają realny wpływ na otoczenie. Instytut współpracuje z instytucjami kultury, Urzędem Miejskim, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także stowarzyszeniami, agencjami reklamowymi, drukarniami, parafiami i wieloma innymi podmiotami. Dzięki temu absolwenci ISP bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy.

Kadra naukowo-dydaktyczna to zespół doświadczonych wykładowców, w którym swoje miejsce znaleźli również młodzi absolwenci naszego Instytutu. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy udało się stworzyć świetną artystyczną atmosferę połączoną z wysokim poziomem nauczania. Instytut podejmuje wiele inicjatyw popularyzujących kierunki artystyczne przemyskiego PANS-u, między innymi są to prezentacje i wystawy dokonań artystycznych zarówno studentów, jak i wykładowców. Prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej wystawa wykładowców jest już kolejnym takim wydarzeniem.

dr Elżbieta Cieszyńska

Uczestnicy wystawy:
prof. Tadeusz Błoński, mgr inż. Marta Bochenek-Bartnicka, mgr Damian Borowiak, mgr Sebastian Bundyra, dr Elżbieta Cieszyńska, dr hab. Wiesław Grzegorczyk, dr Anna Kałamarz-Kucz, dr Wojciech Kapela, dr inż. Piotr Kisiel, prof. Tadeusz Nuckowski, prof. Henryk Ożóg, dr Andrzej Rułka, dr hab. Łukasz Sarnat, dr Marta Trojanowska.

Zdjęcie: Anna Kałamarz-Kucz, Przenikanie form, 2023, akryl na płótnie, 100x x80 cm

Galeria Sztuki Współczesnej
16 678 38 81

T. Kościuszki 3

37-700 Przemyśl

29.09.2023 - 10.10.2023

wernisaż

29.09.2023

18:00