Wyjechać i wrócić. Przypadek Lva Sterna


07.09.2019 - 29.09.2019

Obecnie Stern otwiera zupełnie nowy rozdział w swojej sztuce, czyli, obrazy konstrukcyjne, a może nawet i reliefy, czy jak nazwał swoje twory Wladimir Tatlin - kontr reliefy. Tworzy inny rodzaj kolaży, nie malarskich a formalnych, kolaży technologicznych, w których spotykają się płótna i kawałki ram, zazwyczaj starych, ale również w polu widzenia artysty, by wejść w skład jego obrazowych kompozycji.

Stern spotyka stare, wrocławskie ramy, ze swoimi nowymi malarskimi konceptami. Trochę jak spotkanie swej dawnej, wrocławskiej przeszłości, odnalezionej na targu staroci z dzisiejszym Lvem, emerytowanym architektem, ale wciąż poszującyjm konstruktorem obrazu, nieograniczoność barw, ze skończonością konkretnej realizacji i jej formalnym wyglądem. To jest niezwykłe przeciwieństwo, może najmocniejsze z tych wszystkich, na które może sobie pozwolić, wymyślić, wyobrazić, uzmysłowić. 

Bogusław Deptuła, kurator
fragment tekstu do wystawy

mia ART GALLERY
669 037 207

Plac Solny 11

50-127 Wrocław

07.09.2019 - 29.09.2019