Willmann. Opus magnum


22.12.2019 - 26.04.2020

 

Wielka wystawa monograficzna Michaela Willmanna (1630–1706), jednego z najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie Środkowej, zwanego śląskim Rembrandtem. Po raz pierwszy w jednym miejscu można będzie obejrzeć ogromny wybór dzieł śląskiego mistrza. Wypożyczono je m.in. z licznych kościołów, klasztorów oraz kolekcji muzealnych. 

Pokazanych zostanie blisko 100 obrazów, co stanowi prawie 1/3 zachowanego dorobku artysty. Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną po gruntownej konserwacji fragmenty malowideł ze stropu pałacu opatów lubiąskich w Moczydlnicy Klasztornej. Po przeszło 75 latach scalony zostanie i zagości na Dolnym Śląsku słynny cykl Męczeństwa Apostołów, który po wojnie trafił do warszawskich kościołów.

Wystawa zostanie zaprezentowana w nowoczesnej przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – naj- młodszego oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pokazanie dzieł Willmanna w oryginalnej scenogra i, z wykorzy- staniem nowoczesnych technik prezentacyjnych i możliwości, jakie niosą ze sobą sale Pawilonu, jest nie tylko wyjątkowym wyzwaniem dla muzealników, ale przede wszystkim próbą zło- żenia spektakularnego hołdu najwybitniejszemu artyście, jaki kiedykolwiek żył i tworzył na terenie Śląska.

(materiały prasowe)

Pawilon Czterech Kopuł - Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
71 712 71 82

ul. Wystawowa 1

51-61 Wrocław

22.12.2019 - 26.04.2020