Warsaw Gallery Weekend – Ryszard Waśko – Od A do B.


01.10.2020 - 30.10.2020

Intermedialna twórczość Ryszard Waśko obejmuje działania w obszarze różnych mediów: filmu, wideo, wideoinstalacji, fotografii, rysunku i malarstwa. Realizacje artysty z lat 70. ukazują jego udział w neoawangardowych eksperymentach i rebelii wymierzonej w tradycyjnie rozumianą sztukę.
 
Analityczne wątki jego praktyki artystycznej mają rozwinięcie w pracach realizowanych w czasie działalności w ramach Warsztatu Formy Filmowej. Obszerny zestaw fotografii prezentuje nowatorskie poszukiwania artysty dotyczące sposobów wizualizacji ruchu i przestrzeni. Nurtujący go problem wiarygodności filmowych i fotograficznych rejestracji, zwłaszcza relacji pomiędzy rzeczywistością a jej wizualnym przedstawieniem znajduje różne interpretacje w serii wideo instalacji.
 
Zestaw wczesnych filmów artysty oferuje wgląd w eksperymenty ze sposobem kadrowania, montażem, dźwiękiem, manipulowaniem taśmą filmową. Pionierskie realizacje sztuki wideo eksponują związki między ciałem a medium traktowanym jako przedłużenie ludzkiej aktywności.
 
Wybór prac akcentuje przenikanie się różnych mediów w praktyce artystycznej Ryszarda Waśko, który w fotografii analizował ruch i czas charakterystyczne dla języka filmu, natomiast w filmie stosował charakterystyczne dla fotografii statyczne kadry. Intermedialny aspekt jego twórczości ilustrują nigdy nie pokazywane w Polsce wielkoformatowe prace z serii Hipotetyczny film (1979).
 
W narrację wystawy włączone są  fotografie, rysunki, kolaże, filmy i zapisy wideo.

Fundacja Profile
22 635 15 16

Franciszkańska 6

00-214 Warszawa

01.10.2020 - 30.10.2020