Tomasz Sarnecki - W przededniu wolności


12.07.2019 - 25.08.2019

Wystawa obejmie 25 obiektów, tj. plakaty autorstwa Tomasza Sarneckiego (np. Niepotrzebni mogą odejść 27 maja 1990,  z 1990 r., Pl.7486 MN), ale także fotografie (pokazujące m.in. spacer Nowym Światem Moniki i Tomasza Sarneckich dzień po ślubie w strojach z lat 30. XX wieku, z 11.09.2005 r.) i archiwalia (np. dyplom ukończenia z wyróżnieniem studiów na ASP). Wydarzeniu temu będzie towarzyszył katalog ukazujący prace Tomasza Sarneckiego i zawierający teksty napisane przez jego żonę ‒ Monikę Sarnecką i Waldemara Parzyszka ze Stowarzyszenia Historycznego Cytadela, którego artysta był założycielem i wieloletnim prezesem.

 

[fragment opisu wystawy]

Muzeum Niepodległości w Warszawie
22 826 90 93

Skazańców 25

01-532 Warszawa

12.07.2019 - 25.08.2019