Teresa Tyszkiewicz: dzień po dniu.


20.03.2020 - 24.05.2020

Twórczość zmarłej w styczniu tego roku Teresy Tyszkiewicz, radykalnie subiektywna i oparta na intuicji, łączy się z praktyką życiową i w prekursorski sposób otwiera język sztuki na refleksję o kobiecości obejmującej zarówno sensualność, erotyzm i kruchość, jak i fizjologię, brutalność, ból i siłę. Teresa Tyszkiewicz to nie tylko "prace szpilkowe". To nie same dokamerowe performensy. Artystka realizowała swój życiowy i twórczy projekt w różnych mediach - malarstwie, filmie, fotografii. Złożył się on w całość czy rozpadł na atomy? Mamy nadzieję, że retrospektywa, nad którą pracujemy, odpowie na to pytanie. Ekspozycja kuratorowana przez Zofię Machnicką wpisze się w realizowany w ms nurt projektów wystawienniczych dokonujących rewizji kanonu i przewartościowujących powszechnie uznane hierarchie artystyczne. 

Muzeum Sztuki w Łodzi (ms¹)
42 633 97 90

Więckowskiego 36

90-734 Łódź

20.03.2020 - 24.05.2020

wernisaż

20.03.2020

18:00