Sensory Orders


06.11.2020 - 10.01.2021

Artyści: John Aldemann (US), Michael Bell i Eunjeong Seong (US), Jennifer Biddle (AU), Oron Catts i Ionat Zurr (AU), Ben Cerveny (US), Yangyifan Dong (CN), Christoph Engemann (DE), Orit Halpern (US), Kurt Hentschlager (AT/US), Susanna Hertrich (DE) i Shintaro Miyazaki (JP/CH/DE), Sarah Hluchan (US), David Howes (CA) i Tereza Stehlikova (CZ/UK), Takashi Ikegami and Norihiro Marujama (JP), In the Air/C+ (SP), Wioleta Kaminska (PL), Nadia Lichtig (DE/CZ/FR), Yutaka Makino (JP), Saadia Mirza (PK), r e a (AU), Philippe Rahm (CH), Valerio Sannicandro (IT/FR), Nitin Shroff (IN/SEY/UK/FR), TeZ (IT/NL), John Thackara (US/FR), Jesus Torres (SP/FR), Ignacio Valero (CL/US), Nina Wakeford (UK).

„Sensory Orders” to wystawa prezentująca trzydzieści dwie prace, które stanowią artystyczne i naukowe odpowiedzi na jedno z zasadniczych pytań nurtujących naszą epokę, a mianowicie: Jak odczuwamy i rozumiemy w czasach skrajnej niestabilności, zamętu i niepewności? Złożona wyłącznie z elektronicznie przedstawionych tekstów, nieruchomych i ruchomych obrazów oraz dźwięków, wystawa wraz z towarzyszącą jej stroną internetową i publikacją zgłębia trzy różne „porządki” – symboliczną sferę języka i kultury ludzkiej, technologiczny świat maszyn i organiczną domenę ludzkich ciał i przyrodniczych bytów, takich jak wirusy, rośliny, zwierzęta oraz fizyczno-chemiczna materia samej ziemi – analizując ich ścisłe powiązania oraz tryby odczuwania, wzajemne oddziaływania i współzależne wpływy.

Wypowiedzi i prace składające się na wystawę „Sensory Orders” przekraczają granice państw, dziedzin i kultur. Ich autorami są pochodzący z piętnastu różnych krajów artyści sztuk wizualnych i performatywnych, antropologowie, projektanci, socjologowie, architekci, historycy nauki, kompozytorzy, fizycy i inni badacze. Każdy z nich mówi swoim niepowtarzalnym głosem, wszystkich jednak łączy namysł nad skomplikowanym splotem sił ludzkich, technologicznych i biologicznych, który istnieje wprawdzie od zawsze, znacznie uwydatniony jednak został w takcie roku 2020. Teksty, obrazy, dźwięki i filmy wideo składające się na wystawę mierzą się zatem z różnymi trybami rozumienia w świecie, który wydaje się nieustannie balansować na krawędzi zmiany, bezładu i niepewności. 

Kuratorzy: Erik Adigard (FR/US) i Chris Salter (US/CA)

 

 

Centrum Edukacji Artystycznej - Łaźnia 2

Strajku Dokerów 5

80-544 Gdańsk

06.11.2020 - 10.01.2021