Rzeczywistość i wyobraźnia – 30 lat istnienia Instytutu Sztuk Pięknych


11.03.2021 - 25.04.2021

Trzydzieści lat istnienia Instytutu Sztuk Pięknych to okazja do podsumowań, a także refleksji na temat roli sztuki w życiu człowieka, jak i całych społeczeństw. Instytut Sztuk Pięknych, funkcjonując w strukturach akademickich, najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1999 roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przeszedł wiele przeobrażeń, nieustannie wzmacniając swoim potencjałem rolę uczelni w kształtowaniu przyszłości naszego regionu, kraju, a w szerszej perspektywie świata.

W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez rozwój gospodarczy i technologiczny związany z produktem, jesteśmy szczególnie narażeni na jednokierunkowe widzenie świata, którym rządzą prawa ekonomii i rynku. Podnoszenie poziomu i jakości życia niebezpiecznie zawęża się do aspektów materialnych. Dlatego sztuka jest tak ważna dla harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa. Sztuka bowiem ma moc wyrwania z uśpienia, znużenia codziennością. Stawia pytania o sens, dotykając, często w sposób kontrowersyjny, tematów tabu. Wytrąca z torów myślenia, do których byliśmy przyzwyczajeni. Dostarcza bodźców do zmiany kierunku. Inspiruje, a tym samym otwiera nowe perspektywy, które można przełożyć na jakość życia codziennego. Sztuka potrafi pobudzić intelektualnie i emocjonalnie, a poruszeni emocjonalnie, możemy dokonać realnej zmiany, redefiniując własne człowieczeństwo i siłę jego wzrastania ku lepszym wizjom istnienia świata.

Z okazji Jubileuszu otwarta zostaje wystawa prezentująca aktualne dokonania twórcze artystów związanych z Instytutem Sztuk Pięknych. Na wystawie zobaczyć można szerokie spektrum działań w takich obszarach jak projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, rzeźba, grafika warsztatowa, malarstwo, które w oparciu o wielokierunkowe wzajemne przenikanie się rzeczywistości i wyobraźni, stawia pytanie o źródła inspiracji, stając się mottem przewodnim obchodów trzydziestolecia istnienia Instytutu Sztuk Pięknych.

 

dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych

 

 

Uczestnicy wystawy:

dr hab. Zygmunt Droński, prof. UWM; dr hab. Małgorzata Chomicz, prof. UW; dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM;  dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM; dr hab. Wioletta Jaskólska, prof. UWM; dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM; dr hab. Piotr Obarek, prof. UWM; prof. dr hab. Janusz Połom; dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM; dr hab. Aleksander Woźniak, prof. UWM; dr hab. Renata Zimnicka - Prabucka, prof. UWM; dr hab. Maja Baranowska; dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz; dr hab. Andrzej Popiel; dr Izydor Borys; dr Jarosław Bujny;  dr Anna Drońska; dr Jan Rogało; dr Miłosz Piotrowski;  mgr Maciej Łojewski / mgr Zbigniew Urbalewicz; mgr Marcin Piotrowicz 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn
89 527 94 66

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38

10-450 Olsztyn

11.03.2021 - 25.04.2021

Patronat medialny