Ryszarda Łucja Jagielska – Kwiaty pustyni


08.06.2022 - 10.06.2022

Na wystawie będzie można obejrzeć prezentację dorobku malarskiego oraz relację z wyprawy do Afryki Ryszardy Łucji Jagielskiej.

Ryszarda Łucja Jagielska  – jest malującym architektem, członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Koła „Plener” Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków i grupy Trzy Barwy.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem i Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej. Jej nauczycielami rysunku przed egzaminem na studia byli: ceniony rzeźbiarz Czesław Jałowiecki i znany zakopiański architekt Zenon Remi. Podczas studiów jej nauczycielami rysunku byli profesorowie: Henryk Dąbrowski, Jan Szymański, Adam Sufliński oraz  Ludomir Słupeczański.

Po obronie dyplomu pracowała w biurach projektów, nadzorze i administracji budowlanej. Od czasu ukończenia studiów maluje z wyobraźni niespotykaną techniką gumy arabskiej z tuszem oraz  akrylem. Wydała tomik wierszy dla dzieci „Brama do bajki”. Ktoś nazwał Ją Grotołazem, bo w jej malarstwie przewija się motyw szukania światła w jaskiniach i grotach, ale także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i pozytywnych ludziach. Maluje ich portrety charakterologiczno-symboliczne, które odzwierciedlają ich relacje ze światem. Od 2016 roku pełni obowiązki kronikarza Koła Plener OW SARP. Brała udział w wielu plenerach oraz wystawach zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych.

Sala Lustrzana, Pałac Zamoyskich

Foksal   2

Warszawa

08.06.2022 - 10.06.2022