Ryszard Kalamarz - obrazy i rysunki


21.09.2019 - 16.10.2019

Ryszard Kalamarz, Popołudnie fauna, 1997, olej na płótnie, 100 x 120 cm

Wystawa prac Ryszarda Kalamarza, jest 27. wystawą organizowaną przez Galerię Sztuki Wspólczesnej w Przemyśłu w cyklu "Artyści z naszego podwórka ..."

Głównym motywem obrazów Ryszarda Kalamarza jest postad, często stylizowana teatralnie. W jego pracach znajdujemy zarówno rys współczesny, jak i klimat dawnych mistrzów. Malarz w charakterystyczny dla siebie sposób łączy rzeczywistośd, fantazję i elementy czysto abstrakcyjne, stwarzając przestrzeo dla snucia przez odbiorcę własnej opowieści. Jest uznanym portrecistą.
 


Ryszard Kalamarz, Tancerka z kolorowym pasem, 2003, olej na płótnie, 90 x 80 cm
 

Artyści z naszego podwórka ... projekt zakłada cykliczną promocję twórczości artystów Przemyśla w formie wystaw i pokazów indywidualnych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu. Przemyscy plastycy i fotograficy stanowią najliczniejsze środowisko artystyczne miasta. Mieszka tutaj i pracuje wielu znakomitych artystów. Projekt nawiązuje do cyklu artykułów pod tym samym tytułem, których edycję rozpoczął w roku 2005 miesięcznik „Nasz Przemyśl”.

Galeria Sztuki Współczesnej
16 678 38 81

T. Kościuszki 3

37-700 Przemyśl

21.09.2019 - 16.10.2019

wernisaż

20.09.2019

18:00