RUSZA XII EDYCJA PARKU RZEŹBY NA BRÓDNIE


13.08.2020 - 30.09.2020

Pod hasłem „Otwarte pole dla wyobraźni” startują projekty artystyczne w bródnowskim Parku Rzeźby.

Wszystkie pomyślane tak, by publiczność mogła je obserwować lub bezpiecznie w nich uczestniczyć. Cztery rezydencje artystyczne są częścią tegorocznej, dwunastej już edycji Parku Rzeźby na Bródnie, czyli programu wydarzeń artystycznych odbywających się latem. Oprócz nich Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaplanowało też odsłonięcie grupy rzeźb „Zinaxin i Dolacin” Magdaleny Abakanowicz (początek września) oraz przy współpracy z TR Warszawa, plenerowe wystawienie „Wesela na Bródnie” (12.09) w przestrzeni dzielnicy. Wszystkie te wydarzenia łączy jedna idea: wspólne działanie dla społeczności lokalnej.

O rezydencjach mówi Iza Kaszyńska, kuratorka Parku Rzeźby na Bródnie:
„Wybrane projekty stawiają na wrażliwą obecność artystek i artystów w przestrzeni Parku Rzeźby. Nastawione są na szukanie kontaktu i budowanie relacji z bogatym zbiorem różnorodnych istnień tworzących barwny ekosystem: ludzi i ich historii, dźwięków, kolorów, przyrody. Artystki i artyści na różne sposoby zaaranżują kameralną, bezpieczną przestrzeń do pogłębiania refleksji o tym, w jakim miejscu znaleźliśmy się jako ludzkość oraz jako indywidualne osoby, gdzie możemy szukać ukojenia i tkać sieci wsparcia, empatii, międzygatunkowej solidarności?”.

Szymon Maliborski, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, dodaje: „Działania artystek i artystów uwzględniają dwa ważne dla nas czynniki: konieczność zmian, reorientacji wywołanych pandemią oraz kontynuowanie doświadczeń i pomysłów praktykowanych w Parku Rzeźby od kilkunastu lat. To projekty, które w małej skali poszukują rozwiązań dla dużych tematów: jak budować poprzez sztukę relacje sąsiedzkie, jak przygotować się na funkcjonowanie w kryzysie i czy pomoże nam w tym wyobraźnia? W którą stronę zmieniać instytucje kultury?”.

Minirezydencje artystyczne pomyślane zostały tak, by odwiedzający park mogli wziąć w nich udział (przestrzegając opracowanych przez Muzeum wytycznych bezpieczeństwa) lub obserwować je, jeśli tylko będą mieli ochotę. W ramach pierwszego projektu – „Ja, naprawiaczka” (22.08 – 06.09) – usytuowany w parku Domek Herbaciany stanie się warsztatem, w którym artystka Małgorzata Markiewicz będzie przyjmować uszkodzone ubrania do naprawy i uczyć reparacji mieszkanki i mieszkańców Bródna, zachęcając do dzielenia się tymi umiejętnościami. Józef Gałązka w „Kompozycji Przestrzennej” (28.08 – 20.09) uruchomi tymczasową wypożyczalnię łódek, będącą jednocześnie rzeźbiarską instalacją na wodzie, Paweł Kulczyński aka Wilhelm Bras w „Oswajaniu” (7–20.09) wraz z bywalczyniami i bywalcami parku poszukiwał będzie przyszłych krajobrazów dźwiękowych, czyli hipotetycznego brzmienia dzielnicy za 100 tysięcy lat. Natomiast Paulina Mirowska, artystka i aktywistka, podczas rezydencji realizowanej we współpracy z mykologami zajmie się hodowlą grzybów i przybliży działalność osób broniących miejską zieleń przed wycinką. Efektem jej pracy stanie się żywa grupa rzeźbiarska zatytułowana „To.Te.My" (15 – 30.09).

Wypracowane pomysły, rekomendacje, jak również dokumentacje procesu zostaną zebrane i udostępnione w formie dokumentu na stronie Parku Rzeźby.

Park Rzeźby na Bródnie jest przestrzenią refleksji i eksperymentu z rzeźbą współczesną w różnorodnych jej odmianach. W związku z przypadającą w tym roku 90. rocznicą urodzin Magdaleny Abakanowicz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie uczci artystkę, tymczasowo lokując grupę „Zinaxin i Dolacin” autorstwa Abakanowicz w Parku (uroczyste odsłonięcie nastąpi w niedzielę 6.09). Ulokowaniu wspomnianych rzeźb będą towarzyszyć wydarzenia otwarte dla publiczności, przybliżające twórczość Magdaleny Abakanowicz. Projekt ten realizowany jest przy współpracy z Fundacją Magdaleny Abakanowicz i Miastem Stołecznym Warszawa.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest też partnerem TR Warszawa, który wraz z Pawłem Althamerem i Agnieszką Olsten przygotowuje „Wesele na Bródnie”. Będzie to plenerowa uroczystość łącząca przedstawicieli różnych środowisk i grup społecznych, która odbędzie się w niedzielę 12.09 w Lasku Bródnowskim (na Grodzisku).
Wszystkie przygotowane tego lata wydarzenia zaprojektowane są tak, by umacniać relacje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z publicznością, wzmacniać ją jako wspólnotę i tworzyć mieszkańcom dzielnicy warunki do otwartego uczestnictwa w działaniach Muzeum.

Co / Gdzie / Kiedy:

- XII rozdział Parku Rzeźby na Bródnie, czyli:

- 4 minirezydencje artystyczne

- tymczasowe ulokowanie grupy rzeźb Magdaleny Abakanowicz

- współpraca z TR Warszawa przy plenerowym spektaklu pt. „Wesele” Agnieszki Olsten i Pawła Althamera

- Rezydencje i odsłonięcie rzeźby Magdaleny Abakanowicz: Park Rzeźby na Bródnie, 03-337 Warszawa, park.artmuseum.pl | „Wesele na Bródnie”: Grodzisko / Lasek Bródnowski

- Rezydencje: od 22.08 do 30.09 | odsłonięcie grupy rzeźb Magdaleny Abakanowicz: 6.09 | „Wesele na Bródnie” 12.09

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
22 596 40 10

Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Warszawa

13.08.2020 - 30.09.2020