Rozalina Busel. Życie w zawieszzeniu


26.06.2024 - 25.07.2024

Wystawa ŻYCIE W ZAWIESZENIU wywodzi się z długoterminowego projektu «Granice i ograni-czenia», nad którym autorka pracuje od trzech lat. Pomysł opiera się na motywach przeprowadzki i doświadczeniach migranckich ukazanych przez pryzmat rytuału pogrzebowego. Zderzają się w nim tematy początku życia w nowym miejscu i końca życia w starym oraz towarzyszące im uczu-cia niepewności i dezorientacji. Odniesienie do pogrzebu ma charakter symboliczny i oznacza działanie na granicy życia i śmierci, a sam rytuał przypomina przeniesienie człowieka w inne miejsce, do tzw. «innego świata». 


26.06 (środa) godz. 15-18 (można dołączyć o dowolnej porze)
ŻAŁOBNY PORANEK
Warsztaty tworzenia goździków z papieru

(dla wszystkich grup wiekowych)
prowadzenie: Rozalina Busel
WSTĘP WOLNY

Wspólnie z publicznością planowane jest stworzenie papierowych goździków. Proces wykonywa-nia rutynowej pracy manualnej może czasami pomóc uspokoić umysł i zapewnić krótką chwilę wytchnienia od problemów życiowych. Podczas tworzenia kwiatów artystka opowie o symbolice kwiatów w różnych kulturach, będzie również przestrzeń na wspólną rozmowę. Kwiaty będą mogły stać się częścią wystawy ŻYCIE W ZAWIESZENIU, którą otworzymy tego samego dnia o 18.00.
Na warsztaty można dołączyć o dowolnej porze, zapraszamy w godzinach 15.00-18.00. Wstęp wolny, zapraszamy osoby ze wszystkich grup wiekowych (dzieci mogą uczestniczyć z opiekuna-mi).

ROZALINA BUSEL – artystka z Białorusi mieszkająca w Polsce od 2022 roku. W swojej praktyce artystycznej porusza tematykę migracji, nierówności społecznych, tragicznych wydarzeń i zwią-zanych z nimi przeżyć emocjonalnych. W centrum jej twórczości znajduje się związek pomiędzy granicami fizycznymi i symbolicznymi. Artystka posługuje się odniesieniami do elementów pochów-ku i żałoby, eufemizmów i metafor śmierci oraz przedmiotów kultu religijnego. W pracy z publicz-nością wykorzystuje wrażenia dotykowe i percepcję słuchową.

Artystka jest uczestniczką wystaw, sympozjów i programów, takich jak m.in.: Biennale Memory Box; Daugavpils Mark Rothko Art Center, Łotwa / 2017; Festiwal Ceramiki Współczesnej "TseGli-na", Kijów, Ukraina / 2019; Program Stypendialny MKiDN Gaude Polonia, Polska / 2019, 2022; Wy-stawa Migration(s), IAC, Musée Ariana, Genewa, Szwajcaria; Strefa Graniczna – porezydencyjna wystawa indywidualna, BWA Wrocław, Polska; także projekty we współpracy z Instytutem Dobrej Śmierci, Goethe-Institut in Exile, Archiwum VEHA / 2023 – 2024. Od 2019 roku jest członkinią Mię-dzynarodowej Akademii Ceramiki (IAC) w Genewie w Szwajcarii.

Absolwentka Wydziału Ceramiki (2016) oraz Wydziału Krytyki i Historii Sztuki (MA, 2020) Białoru-skiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych; w tym jeden semestr na Wydziale Rzeźby Konceptu-alnej / Ceramiki Uniwersytetu Sztuki i Wzornictwa w Linzu w Austrii (MA, 2015);


Projekt rezydencji artystycznych PerspAKTIV jest realizowany przez RAZAM, Ambasadę Kultury i Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu przy wsparciu finansowym Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.

kuratorka wystawy: J.O.
wystawa w ramach rezydencji PerspAKTIV

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego
668 892 896

ul. Jagiellońska 47

85-097 Bydgoszcz

26.06.2024 - 25.07.2024

wernisaż

26.06.2024

18:00