Roman Fleszar – Osobliwość


04.12.2020 - 08.02.2021

Sztuka Romana Fleszara stawia ważne pytania. Dotyczą one archetypów ludzkiej egzystencji, znaczenia i trwałości symboliki, jako wspólnych kulturowych znaków, tego również, jaka jest tajemnica istnienia świata i człowieka oraz sposobów porozumiewania się w nim. Te pytania stawia artysta zwłaszcza samemu sobie, kim jest jako twórca, jako malarz. Te pytania wyrastają w trakcie codziennej roboty malarskiej, która jest drogą zwykle trudną, i w której podczas ciągłych prób poszukiwania właściwego wyrazu formy przedstawianych sensów, rezultaty bywają zaskakujące. Obraz może ciągle zaskakiwać samego twórcę, oczywiście jeżeli ten ma duszę marzyciela. (...)
Prof. Stanisław Baj

Tworząc, staram się działać w harmonii z samym sobą, w wewnętrznym przekonaniu o słuszności wybranej drogi, zgodnej z sumieniem i artystyczną pokorą. Choć mam też świadomość, że metoda intuicyjna, to również błądzenie, nieufność, sprawdzanie, nawracanie i ponowne realizowanie jakiegoś malarskiego tematu.
Roman Fleszar 

Roman Fleszar urodzony 12 VII 1966 r. w Tarnowie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu i Akademii Goetz-Daderian w Paryżu. Dyplom z malarstwa 1992 r. ASP w Poznaniu. W 2016r. uzyskał stopień doktora  na ASP w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel oraz realizacje sakralne. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki a także Stypendium Miasta Tarnowa.

Wziął udział w 50 wystawach indywidualnych i ponad 70 wystawach zbiorowych w Polsce i poza granicami. Zrealizował projekty artystyczne w Chinach i USA. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach muzeów i galerii w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Obecnie jest wykładowcą w Instytucie Sztuki w Tarnowie. Mieszka i tworzy w Karwodrzy koło Tuchowa. Od 20 lat związany z Galerią Sztuki Wirydarz, w której prezentuje wystawę swojej twórczości po raz czwarty. Na wystawie pt. Osobliwości zaprezentuje najnowsze obrazy z serii „Interferencje”, a będzie je można obejrzeć od 4 grudnia 2020 do 8 lutego 2021.

 

Galeria Sztuki Wirydarz - Piotr Zieliński
81 441 33 50

ul. Grodzka 19

20-112 Lublin

04.12.2020 - 08.02.2021