Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego - wystawa pokonkursowa


12.12.2019 - 26.01.2020

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego jest konkursem organizowanym przez BWA w Olsztynie w cyklu czteroletnim, nieprzerwanie od 1975 roku. Jest to ważne wydarzenie w środowisku artystów grafików, umożliwiające artystom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Wystawa pokonkursowa prezentuje najnowsze prace powstające w technice drzeworytu i linorytu. Dla uczestniczących w niej artystów stanowi okazję do obserwacji różnych postaw artystycznych, odmiennego spojrzenia na warsztat, poetykę i możliwości, jakie niesie ze sobą posługiwanie się klasycznymi metodami graficznymi. Jest to zawsze spotkanie ożywcze i inspirujące. Publiczności natomiast daje możliwość śledzenia procesów zachodzących w grafice współczesnej.

Nagrody przyznano: Jolancie Rejs (Grand Prix), Wojciechowi Tylbor-Kubrakiewiczowi (I nagroda), Andrzejowi  Kalinie (II nagroda), Agatcie Gertchen (III nagroda), Pawłowi Bińczyckiemu, Renacie Gogol, Aleksandrze Prusinowskiej (wyróżnienia), Małgorzacie Chomicz, Jackowi Machowskiemu i Aleksandrowi Woźniakowi (wyróżnienia honorowe).

(materiały prasowe)

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn
89 527 94 66

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38

10-450 Olsztyn

12.12.2019 - 26.01.2020

wernisaż

12.12.2019

18:00