Prywatna Wojna - wystawy w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej


01.09.2019 - 27.10.2019

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, jednego z najtragiczniejszych konfliktów ery nowożytnej, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli organizuje dwie nowe wystawy aby uczcić pamięć tamtych wydarzeń.

Pierwszą z nich jest ekspozycja czasowa „Prywatna wojna. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej” przypominająca wojenne wydarzenia, emocje, strach, ale też nadzieję, bohaterstwo i ocalenie. Jest ona nie tylko lekcją historii o światowym konflikcie – jej nadrzędny cel to ukazanie heroicznych i bezkompromisowych lub po prostu przyzwoitych postaw przedstawicieli lokalnej społeczności wobec okupantów. Wystawa prezentuje równolegle historie ludzi zaangażowanych w wielkie akcje lokalnego podziemia, jak i „bohaterów dnia codziennego”. Są tam ci, którzy po wojennej zawierusze powrócili do rodzinnych domów, ale i tacy, którym nie dane było zobaczyć swoich bliskich: polegli w boju, uśmierceni w obozach, zamordowani w Katyniu…

Drugą ekspozycją jest wystawa plenerowa "Okupacja niemiecka nad Sanem, 1939–1944 – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej". O jej wyjątkowości stanowią głównie nigdy wcześniej niepublikowane fotografie z czasów niemieckiej okupacji nad Sanem. Główną osią wystawy są materiały dokumentujące gospodarczą eksploatację regionu nadsańskiego. Skupiły się tutaj, jak w soczewce, niemal wszystkie elementy polityki okupacyjnej Generalnego Gubernatorstwa. Region dostarczał żywność i tanią siłę roboczą, a wszystko zostało podporządkowane niemieckiemu przemysłowi wojennemu. 

Prezentowane na wystawie zdjęcia pochodzą głównie z albumów anonimowych żołnierzy Wehrmachtu, którzy trafili na front wschodni.

Adres wystawy plenerowej:
Plac obok Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10.


Wystawom towarzyszy program edukacyjny, w którym przewidziano m.in. lekcje muzealne, warsztaty plastyczne oraz wycieczki po Stalowej Woli i Rozwadowie.

Kuratorka: Aneta Garanty

fragmenty opisu wystaw

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
15 844 85 56

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

01.09.2019 - 27.10.2019