Praca = Dokumentacja Wyobraźni


01.06.2020 - 10.07.2020

Muzeum Sztuki - w odpowiedzi na nałożone na nas  wszystkich ograniczenia w zakresie przemieszczania, spotykania czy komunikowania się - inicjuje internetową kolekcję “Praca = Dokumentacja wyobraźni” złożoną z prac międzynarodowej grupy artystek i artystów. W poszukiwaniu aktualnych rozwiązań, kierujemy się w przeszłość, czerpiąc inspiracje z neoawangardowych praktyk artystycznych.

Zainicjowana kolekcja nawiązuje do działania węgierskiego historyka sztuki László Beke, który w 1971 roku wysłał do grupy znajomych artystów listy z zaproszeniem do reakcji na hasło “Praca = dokumentacja wyobraźni”. Kolekcja otrzymanych odpowiedzi stał się istotnym elementem w rozwoju środkowoeuropejskiej sztuki konceptualnej, a także świadectwem nieformalnej sieci relacji. W obliczu obecnego kryzysu Muzeum Sztuki w Łodzi podjęło dialog z tym historycznym gestem, prosząc grupę współpracujących z Muzeum artystek i artystów o nadesłanie odpowiedzi na to samo hasło.

Obowiązujące aktualnie ograniczenia komunikacyjne zaktualizowały artystyczne metody wypracowane przed globalizacją, a po niemal 30 latach działanie László Beke i jego motto nabrały nowego znaczenia. Dziś wskazywać mogą one nie tylko na granice pracy twórczej, ale i na problem wielu artystów w obliczu niemożliwości wykonywania zawodu.

Rozwijająca się w czasie kolekcja dzieł-plików nadesłanych z różnych szerokości geograficznych stanowi archiwum wyobraźni i manifest solidarności ponad narodowymi granicami, szczególnie potrzebnej w kontekście ich zamykania oraz groźby politycznego izolacjonizmu. Gest ten nie bez przyczyny podejmowany jest właśnie przez Muzeum Sztuki – instytucję od samego początku opartą na transnarodowej solidarności i współpracy artystek i artystów.

Prace publikowane będą na dedykowanym blogu documentation-of-imagination.msl.org.pl/ oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Muzeum Sztuki w Łodzi. Po zebraniu kolekcji, zostaną one udostępnione publiczności również w siedzibie Muzeum Sztuki.

Muzeum Sztuki w Łodzi (ms¹)
42 633 97 90

Gdańska 43

90-734 Łódź

01.06.2020 - 10.07.2020