Pozorna Rz. - Andrzej Filipowicz


16.01.2020 - 29.01.2020

Andrzej F. Filipowicz – w latach 1975 – 2012 związany czynnie z koszalińskim środowiskiem artystycznym.  Od końca lat 70. tworzył w nurcie fotorealizmu i hiperrealizmu, a następnie odszedł od realizmu skrajnie iluzyjnego, wkraczając  w obszar sztuki nieprzedstawiającej,  gdzie jako prekursor nawiązał w malarstwie do teorii RZECZYWISTOŚCI POZORNEJ. Wystawiał swoje prace w wielu galeriach w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech i w Kanadzie. Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Jest członkiem OW ZPAP.

            "Prace, które prezentuję na wystawie, są próbą odpowiedzi na pytanie, czy obrazy nieprzedstawiające mogą być obszarem poszukiwania dowodów na istnienie w sztukach wizualnych rzeczywistości pozornej, czyli takiej, w której subiektywny obraz jest łudząco podobny do obrazu odbieranego powszechnie jako rzeczywisty.

           W konsekwencji, nasunęła mi się myśl o odrzuceniu w twórczości pojęć początku oraz końca i zastąpieniu ich pojęciem nieskończoności. Przyjęcie tej tezy skłoniło mnie do swobodnej transpozycji obserwowanych obrazów i przeżywanych wrażeń, co z kolei pozwoliło na zwiększenie twórczego manewru i przeniesienia własnych sugestii w układ poza, czyli w miejsce swobodnej interpretacji. Moim dążeniem jest zajęcie stanowiska wobec różnych struktur rzeczywistości, a zatem odpowiedzi na pytanie: czy sytuacja i jej obraz istniejące subiektywnie są tak samo prawdziwe jak sytuacja i jej obraz odbierane powszechnie jako rzeczywiste? Odpowiedź twierdząca byłaby potwierdzeniem tezy o istnieniu rzeczywistości pozornej" - Andrzej F. Filipowicz

(materiały prasowe)

Galeria 022

Dom Artysty Plastyka<br>ul. Mazowiecka 11a

Warszawa

16.01.2020 - 29.01.2020

wernisaż

16.01.2020

18:00