Poznański fotograf Sally Jaffé


07.11.2021 - 30.01.2022

Sally Jaffé był uznanym poznańskim fotografem amatorem mającym na swym koncie udział w licznych prestiżowych wystawach fotograficznych w Europie, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Tworzył fotografie artystyczne i naukowe, dokumentował zabytki Poznania i utrwalał widoki miasta; zajmował się organizacją wystaw, był fundatorem nagród i wynalazcą (skonstruował urządzenie do wywoływania negatywów, które uzyskało patent m.in. w Austrii i USA). Był też czynnym uczestnikiem życia kulturalnego i naukowego Poznania oraz społecznikiem, zasłużonym zwłaszcza na polu kultury. Współtworzył Towarzystwo Fotograficzne w Poznaniu, w którego władzach zasiadał do końca jego działalności.

Z dorobku Sally’ego Jaffégo ocalało niewiele, a on sam został całkowicie zapomniany. W zbiorach MNP zachowały się fotografie artystyczne, dokumentacyjne i widoki miasta. Kilkadziesiąt odbitek posiada Biblioteka Uniwersytecka UAM, pojedyncze znajdują się w innych instytucjach. Na wystawie pokazane są prace wyłącznie ze zbiorów MNP, natomiast wszystkie odnalezione fotografie zostały zamieszczone w monografii, która zawiera także kalendarium życia i działalności Jaffégo.

Rekonstrukcja całości dokonań Sally’ego Jaffégo jest wynikiem analizy dostępnych materiałów ikonograficznych i źródeł historycznych, m.in. zachowanych fotografii, publikacji prasowych i dokumentów rodzinnych oraz akt osobowych. Dzięki temu możliwie stało się odtworzenie w miarę pełnego obrazu życia, działalności stowarzyszeniowej i społecznej oraz twórczości nietuzinkowego poznaniaka. Ważnym skutkiem badań nad postawionym zagadnieniem jest ukazanie w nowym świetle tych aspektów życia kulturalnego Poznania drugiej połowy XIX i początków XX wieku, które do tej pory były w zasadzie pomijane w opracowaniach historyków sztuki, jak choćby działalność Towarzystwa Fotograficznego w Poznaniu i jego kontakty z wiodącymi ośrodkami europejskimi.

Muzeum Sztuk Użytkowych
(+48 61) 852 20 35, 856 81 85<BR>fax (+48 61) 851 58 78<BR><BR>kierownik: mgr Zygmunt Dolczewski

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu<BR>ul. Góra Przemysława 1

61-768 Poznań

07.11.2021 - 30.01.2022

Patronat medialny