POSTACADEMISM – Anna Niestatek & Maciej Zakrzewski


16.06.2020 - 11.07.2020

Artystka postanowiła przymierzyć sylwetki i historie najznamienitszych przedstawicielek akademizmu w sztuce i muzyce.  Tym samym zmierzyć się z tonalnością, sztywnym kanonem piękna sugerowanym przez zastałe w swych przekonaniach szkoły i uczelnie artystyczne oraz media. Dokonuje rozpoznania i retrospekcji, rozkładając możliwe do przybrania formy akademizmu na czynniki pierwsze. W gronie przymierzonych znalazły się m.in. Maria Callas, Grażyna Bacewicz, Frida Kahlo, Camille Claudel czy Sylvia Plath. 

Wystawa obejmować będzie serię fotografii będących pastiszem kultowych, najbardziej zakodowanych w umyśle odbiorców klatek fotograficznych, wykonanych w technice natychmiastowej (polaroid peel-apart film oraz sx-70) oraz przy użyciu klasycznych materiałów światłoczułych (średni format). Na ekspozycję złożą się także instalacje oraz obiekty.

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego
668 892 896

ul. Jagiellońska 47

85-097 Bydgoszcz

16.06.2020 - 11.07.2020