POLSKIE SZKŁO ARTYSTYCZNE. 1949-2019 MISTRZOWIE


19.10.2019 - 16.11.2019

Wystawa dokumentuje dorobek trzech generacji polskich artystów szkła. Wybrane na wystawę prace pozwalają prześledzić różnorodność stosowanych technik szklarskich, form i filozofii twórczej zarówno artystów uznanych jak i zasłużonych dla polskiej sztuki i designu, jak też młodszego pokolenia twórców. Traktując szklaną materię w sposób indywidualny i oryginalny, poszukują oni nowych form artystycznej ekspresji, budując swoją mistrzowską pozycję w polskim  szkle artystycznym.

Artystki i artyści: Stanisław Borowski, Jerzy Chodurski, Małgorzata Dajewska, Jan Drost, Pati Dubiel, Zbigniew Horbowy, Ludwik Kiczura, Marzena Krzemińska-Baluch, Kazimierz Pawlak, Sebastian Pietkiewicz, Aleksander Puchała, Monika Rubaniuk, Wszewłod Sarnecki, Jerzy Słuczan-Orkusz, Henryk Albin Tomaszewski, Eryka Trzewik-Drost, Regina Włodarczyk-Puchała, Czesław Zuber

Galeria Ring
669 329 684

Galeria Sztuki w Legnicy<BR>Rynek 12

59-220 Legnica

19.10.2019 - 16.11.2019

wernisaż

18.10.2019

18:00