Polska 1840–1918. Zobrazować ducha narodu.


26.09.2019 - 20.01.2020

W Louvre-Lens można oglądać największą wystawę sztuki polskiej, jaką kiedykolwiek zrealizowano we Francji. Zaprezentowano ponad 120 płócien, wśród nich prace m.in. Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej, Artura Grottgera, Wojciecha Kossaka czy Leona Wyczółkowskiego.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i kilku innych kolekcji – Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu i zbiorów prywatnych – koncentruje się wokół polskości i naszej tożsamości narodowej w czasie zaborów. Podkreślono przede wszystkim rolę i znaczenie sztuki polskiej dla narodu pozbawionego państwowości, rozdartego i podzielonego między trzech zaborców. Wystawa została objęta honorowym patronatem prezydentów Polski i Francji, a organizowana jest we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Prezentacji dzieł towarzyszy katalog w języku francuskim. Muzeum Louvre-Lens otwarto w 2012 roku. Surowy, minimalistyczny projekt japońskiego studia SANAA powstał we współpracy z nowojorską pracownią Imrey Culbert. Został uhonorowany wieloma nagrodami architektonicznymi, w tym prestiżową Prix d'architecture de l'Equerre d'Argent w 2013 roku.

Kuratorzy: Iwona Danielewicz (MNW), dr hab. Agnieszka Rosales-Rodríguez (MNW), Luc Piralla-Hengvong (Musée du Louvre-Lens), Marie Lavandier (Musée du Louvre-Lens)
Współpraca: Wojciech Głowacki (MNW), Urszula Król (MNW)