Po-słowie. XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze


04.09.2019 - 12.10.2019

Projekt pn. „Łemkowskie Jeruzalem” jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną przez Zjednoczenie Łemków.  Motywem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest twórczość Bohdana Ihora Antonycza - ukraińskiego poety i prozaika pochodzącego z Łemkowszczyzny. W jego twórczości dominują motywy relacji człowieka i przyrody, zasłynął jako twórca folklorystycznych metamorfoz i poetyckich mitów. Artysta również żywo reagował na wydarzenia społeczne, a w jego utworach odnajdujemy bogaty zbiór nieco surrealistycznych obrazów-symboli kapitalistycznego miasta.

Posłowie to krótki lub dłuższy komentarz, jaki umieszcza się na końcu dzieła literackiego; poseł to osoba wysłana dokądś w określonym celu z oficjalną misją. Tak więc, zawarte w tytule wystawy znaczenia, będą łączyć Bohdana-Ihora Antonycza z posłannictwem i misją jego krótkiego życia – jako piewcę i emisariusza zarówno świata łemkowskiego folkloru, jak i awangardowych środowisk literackich i artystycznych Krakowa i Lwowa okresu międzywojnia. Jak pisze w przedmowie do wyboru poezji Antonycza jej tłumacz Adam Pomorski: „(...) O ile literackie parantele polskie to w jego poezji raczej podobieństwa typologiczne (czy mowa o skamandryckim witalizmie, czy o Drugiej Awangardzie
i katastrofistach), o tyle głęboka wydaje się u Antonycza w kręgu jego przyjaźni malarskich inspiracja sztuki nowoczesnej, a w tym także krakowskich formistów, kapistów z kręgu Pankiewicza i lwowskich awangardystów w rodzaju Henryka Strenga (Marka Włodarskiego)”. Tak więc, korzystając ze skromnego i popularnego materiału, jakim jest papier – zarówno jako prosty i powszechnie dostępny materiał plastyczny, jak i najprostszy środek przechowywania słów – prezentujemy obrazy, rysunki i obiekty korespondujące z wątkami poruszanymi przez Poetę. Prostota, oszczędność, trafność nazywania i uobecnianie wspólnego doświadczenia charakteryzują prace wybrane na wystawę. Zapraszamy zatem widzów na wspólny spacer po antonyczowskiej poetyce.

Artystki i artyści: Mychajło Barabash, Tereza Barabash, Natalia Hładyk, Oleksij Khoroshko, Grzegorz Kozera, Robert Kuśmirowski, Krzysztof Maniak, Jarosław Modzelewski, Agula Swoboda , Mateusz Szczypiński, Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek   

 

Galeria Ring
669 329 684

Galeria Sztuki w Legnicy<BR>Rynek 12

59-220 Legnica

04.09.2019 - 12.10.2019

wernisaż

27.09.2019

18:00